Téarmaí Úsáide

Fáilte go Léirmheasanna agus Bónais Casino. Trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin seo, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí úsáide seo a leanas. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí seo, ná húsáid an suíomh Gréasáin seo le do thoil.

Úsáid an tSuímh

Tá an t-ábhar ar an láithreán seo chun críocha faisnéise amháin. Níl sé i gceist comhairle dhlíthiúil, airgeadais nó ghairmiúil a sholáthar. Ní dhéanaimid aon uiríoll nó barántas maidir le cruinneas, iomláine, iontaofacht nó oiriúnacht na faisnéise, na dtáirgí, na seirbhísí nó na ngrafaic ghaolmhar atá ar an láithreán chun críche ar bith.

Deonaítear ceadúnas teoranta, neamheisiatach, neamh-inaistrithe duit chun an suíomh a úsáid le haghaidh úsáide pearsanta, neamhthráchtála amháin, faoi réir na dtéarmaí úsáide seo. Ní féidir leat saothair díorthaigh ar aon chuid den láithreán a chóipeáil, a atáirgeadh, a fhoilsiú, a dháileadh, ná a chruthú gan ár gcead i scríbhinn roimh ré.

Ní fhéadfaidh tú aon bhogearraí mianadóireachta sonraí, róbait, damháin alla, nó uirlisí bailithe sonraí agus asbhainte comhchosúla a úsáid ar an láithreán, ná aon chuid den láithreán a fhrámú, gan ár gcead i scríbhinn roimh ré.

Aontaíonn tú nach n-úsáidfidh tú an suíomh chun críocha mídhleathacha nó neamhúdaraithe ar bith. Aontaíonn tú freisin gan rochtain a fháil nó iarracht a dhéanamh rochtain a fháil ar aon chuid den láithreán nach bhfuil beartaithe le haghaidh rochtana poiblí.

Naisc le Láithreáin Tríú Páirtí

Féadfaidh naisc chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí a bheith ar an láithreán seo. Nílimid freagrach as ábhar, táirgí, seirbhísí nó beartais na suíomhanna tríú páirtí seo. Ní fhormhuinímid ná ní dhéanaimid aon uiríoll faoi na suíomhanna seo. Déanann tú rochtain orthu ar do phriacal féin.

Teorainn le Dliteanas

Ní bheimid faoi dhliteanas i leith damáistí ar bith, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do dhamáistí díreacha, indíreacha, teagmhasacha, speisialta, iarmhartacha nó pionósacha a eascraíonn as nó a bhaineann le húsáid an tsuímh seo.

Ábhar Úsáideora

Féadfaidh tú inneachar a chur isteach chuig an suíomh, lena n-áirítear tráchtanna, léirmheasanna agus rátálacha, ach gan a bheith teoranta dóibh, faoi réir na dtéarmaí úsáide seo. Trí ábhar a chur isteach ar an suíomh, deonaíonn tú ceart neamheisiatach, saor ó ríchíosa, suthain, neamh-inchúlghairthe, agus go hiomlán focheadúnaithe dúinn chun saothair dhíorthacha a úsáid, a atáirgeadh, a mhodhnú, a oiriúnú, a fhoilsiú, a aistriú, a chruthú, a dháileadh agus a thaispeáint. ábhar ar fud an domhain in aon mheán, agus d’ainm agus faisnéis aitheantais eile a úsáid i dtaca le hábhar den sórt sin. Léiríonn tú agus barántaíonn tú go bhfuil úinéireacht agat nó go rialaíonn tú ar shlí eile na cearta ar fad ar an ábhar a chuireann tú isteach agus go bhfuil an t-ábhar cruinn, nach bhfuil clúmhillteach, agus nach sáraíonn sé aon dlí nó rialachán.

Is tusa amháin atá freagrach as an ábhar a chuireann tú isteach ar an suíomh. Coimeádaimid an ceart chun fáil réidh le haon ábhar a chinnimid, de réir ár rogha féin amháin, a bheith míchuí nó a sháraíonn na téarmaí úsáide seo.

Maoin Intleachtúil

Is linne ábhar, dearadh agus leagan amach an tsuímh seo agus tá siad cosanta ag dlíthe maoine intleachtúla. Ní féidir leat aon ábhar ar an suíomh seo a chóipeáil, a atáirgeadh ná a dháileadh gan ár gcead i scríbhinn roimh ré.

Beartas Príobháideachais

Tá meas againn ar do phríobháideachas agus táimid tiomanta do chuid faisnéise pearsanta a chosaint. Féach ar ár bpolasaí príobháideachais le do thoil chun faisnéis a fháil faoin gcaoi a mbailímid, a úsáideann agus a nochtaimid faisnéis phearsanta.

Athruithe ar na Téarmaí Úsáide

Coimeádaimid an ceart na téarmaí úsáide seo a nuashonrú nó a mhodhnú am ar bith gan fógra a thabhairt roimh ré. Léiríonn an úsáid leanúnach a bhaineann tú as an suíomh seo tar éis aon athruithe go nglacann tú leis na téarmaí nua.

Rialaithe Dlí

Déanfar na téarmaí úsáide seo a rialú agus a fhorléiriú de réir dhlíthe na dlínse ina bhfuil an láithreán suite.

Má tá aon cheist agat faoi na téarmaí úsáide seo, déan teagmháil linn ag [email protected].

Pasfhocal Caillte